įmanymas

įmanymas
įmãnymas sm. (1)įmanyti. 1. supratimas, nusimanymas, sumanumas: Tu darai taip be jokio įmãnymo Skd. Ta dalis grumto arba daržo, kurioje jaunos augymės yra auginamos ir su įmanymu gudinamos ant išdavimo derlingų vaisių, turia būti laisva ir atdara vieta S.Dauk. 2. sugalvojimas, žinojimas: N'įmãnymas, ką veikti KII300. 3. refl. išsigalvojimas: Kova su buliais yra paikas, žiaurus, šlykštus įsimanymas . 4. refl. sumanymas: Visą laiką nešiojaus krūtinėj savo intsimanymą, tikėdamasis sulaukti tos valandos, kad jis išsipildys J.Bil. \ manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; sumanymas; užmanymas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • įmanymas — įmãnymas dkt …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apmanymas — apmãnymas sm. (1) apgalvojimas, apsvarstymas: Vis be apmãnymo kasinėjo Įpiltės kalną, senųjų vyrų nepaklausė Lnk. | refl. N. manymas; apmanymas; įmanymas; išmanymas; numanymas; permanymas; pramanymas; primanymas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išmanymas — išmãnymas sm. (1) → išmanyti. 1. SD327,418,459 supratimas, nuvokimas, mokėjimas, pažinimas: Jis šitame dalyke be išmãnymo KI10. Visoks išmãnymas platinas tarp žmonių KI108. Išmanymas kalbėti R62. Išmana yra išmãnymo pradas FT. Supratimas yra… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • manymas — mãnymas sm. (1) K → manyti: 1. LL92. 2. Didelis apie save manymas LL179. Bet tai yra klaidingas manymas, kuriam prieštarauja lietuvių kalbos faktai K.Būg. 3. LzP žr. sumanymas 1. 4. refl. → manyti 8 (refl.): Ta …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numanymas — numãnymas sm. (1) → numanyti. 1. supratimas, pažinimas, mokėjimas, išmanymas: Lėlę padaryt ir reikia numãnymo Skr. Anieji par nenumanymą ir nežinojimą klausė rodos tėvo savo P. Iš ko skaitydami galite suprast numanymą mano BtPvE3,4. Statė buvo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permanymas — sm. (1) KII310 → permanyti. 1. supratimas: Daug jų eita ir į vokišką pamokslą ir tampa įžegnoti, o tik neturi tikro permanymo LC1883,3. Dėl aiškesnio permanymo naujas atgimimas bei apteisinimas nuo kits kito atskirti MšK. | refl. Sut, S.Dauk. 2.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pramanymas — pramãnymas sm. (1) → pramanyti. 1. išgalvotas, nesamas dalykas: Jo tvirtinimai – aiškiai suprantami pramanymai rš. Ir jiems regėjos kaipo pramanymas žodžiai jų, ir netikėjo joms BtLuk24,11. | refl.: Proletarinė kultūra nėra atsiradusi nežinia iš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primanymas — primãnymas sm. (1) → primanyti 2; mokėjimas, sugebėjimas: Priduok mums ir išmintį, o akvatną primanymą ir tvirtą kantrybę brš. Primanymas mūsų Bt2PvK3,5. |refl.: Kartais betgi vieno mokslo ir prisimanymo neužtenka rš. Ir valgį gerai išvirti… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumanymas — sumãnymas sm. (1) → sumanyti. 1. sugalvotas veiksmų, veikimo planas, užsimojimas, ketinimas: Vienas sumanymas lindo paskui kitą, bet visi netiko, buvo neišpildomi J.Bil. Bet svajonės greitai nyksta, o sumanymai nevyksta, jei nedirbama rimtai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmanymas — užmãnymas sm. (1) → užmanyti. 1. sumanymas, pasiūlymas: Jokūbas karštai ieškojo kelio savo užmanymams įvykinti Žem. Tu mano brolis, ir man baisu, kad nežūtum pildydamas tokį pavojingą užmanymą V.Piet. Tavo užmãnymas man nepatinka KII382. Tuodu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”